proizvodni-program-transformatori
Proizvodni program Ispis E-mail
 OZNAKE    ZNAČENJE          
TMUETrafo jednofazni ugradni na EI jezgri za štampanu ploču
TMUE/Z Trafo jednofazni ugradni  na EI jezgri zaliveni za štampanu ploču
 TMUE  Trafo jednofazni ugradni na EI jezgri
 TMUE-Prijenosni Jednofazni prijenosni trafo u kučištu.
TMUC  Trafo jednofazni ugradni na C jezgri
 TMQR  Trafo jednofazni ugradni na rezanoj jezgri
  TMQR/K  Trafo jednofazni ugradni na rezanoj jezgri u kučištu
 TTQR  Trafo trofazni ugradni na rezanoj jezgri
   TTQR/K Trafo trofazni na rezanoj jezgri u kučištu
   TTQR-A  Trafo trofazni na rezanoj jezgri izgrađen iz 3 jednofazna trafoa
                     TTQRK-A                  
   Trafo trofazni na rezanoj jezgri u kučištu izgrađen iz 3 jednofazna trafoa

 

OZNAKE ZNAČENJE
110017 / 01 - 110017 / 18Jednofazni trafo na EI jezgri snage 10 VA do 3000 VA
112217 / 01 - 112217 / 17 Jednofazni trafo na C jezgri snage 10 VA do 3000 VA
  220010 / 01 - 220010 / 18 Jednofazni trafo na rezanoj jezgri snage 3 kVA do 315 kVA
  330010 / 01 - 330010 / 24 Trofazni trafo na rezanoj jezgri snage 1.5 kVA do 500 kVA
440010 / 01 - 440010 / 10 Trofazni trafo iz 3 jednofazna na rezanoj jezgri snage 10 kVA do 300 kVA

 

* Prvih 6 brojeva definiraju tip transformatora dok zadnja dva broja definiraju tipsku snagu.

Ažurirano Utorak, 03 Studeni 2009 10:30